Aktuální, spolehlivé a srozumitelné informace o vývoji na trzích s PHM a minerálními oleji ve světě, Evropě i ČR
Zobrazit více

« Zpět

Formalita vrátila ČEPRO do insolvenčního řízení

08.12.2016 12:36

S ohledem na aktuální vývoj soudních sporů s JUDr. Vladimírem Bartošem bylo se společností ČEPRO znovu zahájeno insolvenční řízení.

 

Opakuje se tím vývoj z roku 2011, protože následný postup insolvenčních soudů se ukázal jako formálně nesprávný. Tento krok v žádném případě neohrozí obchodní aktivity společnosti ČEPRO, a.s. a její platební morálku. Firma je schopna plně hradit pohledávky, mzdy zaměstnanců i povinné odvody státu (daně, pojištění).

 

První insolvenční řízení bylo na základě návrhu JUDr. Vladimíra Bartoše zahájeno se společností ČEPRO, a.s. dne 21. března 2011. Jednalo se přitom o typický příklad šikanózního a zjevně bezdůvodného insolvenčního návrhu, který byl v roce 2012 pravomocně zamítnut a celé insolvenční řízení pravomocně ukončeno.

 

JUDr. Bartoš následně podal žalobu pro zmatečnost, směřující proti formálnímu postupu insolvenčních soudů. Jelikož uspěl, pravomocné ukončení insolvenčního řízení bylo dne 3. listopadu 2016 zrušeno Vrchním soudem v Praze. Důvodem bylo výlučně procesní pochybení soudů v průběhu předchozího insolvenčního řízení.

 

Tím pádem se celá věc vrací na začátek a se společností ČEPRO bylo zahájeno opakované insolvenční řízení.

 

Obavy o schopnosti firmy dostát svým smluvním závazkům však nejsou na místě. ČEPRO, a.s. objektivně není v úpadku, což jednoznačně vyplývá i z hospodářských výsledků společnosti (výroční zprávy jsou přístupné na našich internetových stránkách www.ceproas.cz). Není proto sebemenší důvod očekávat, že by insolvenční soud po materiální stránce rozhodl odlišně od svého předchozího rozhodnutí.

 

Podáním insolvenčního návrhu se pouze JUDr. Bartoš pokouší o vytvoření nátlaku na společnost ČEPRO, a.s. ve formě poškození její dobré pověsti u obchodních partnerů za účelem vymožení smyšlené pohledávky. Neuhrazení domnělé pohledávky JUDr. Bartoše přitom není spojeno s nemožností společnosti ČEPRO, a.s. plnit své závazky. Fiktivní pohledávka JUDr. Bartoše uplatněná v insolvenci byla v jiném soudním řízení zamítnuta jako neexistující, takto ji vnímá i společnost ČEPRO.

« Zpět