Aktuální, spolehlivé a srozumitelné informace o vývoji na trzích s PHM a minerálními oleji ve světě, Evropě i ČR
Zobrazit více

« Zpět

Hynek Sagan pro ČIANEWS: ARMEX Oil zdvojnásobí skladovací kapacitu pohonných hmot

18.08.2016 09:14

Společnost ARMEX Oil díky rekonstrukci skladu v Čelechovicích zdvojnásobí svoji skladovací kapacitu pohonných hmot. Zrekonstruovaný sklad se zařadí k nejmodernějším zařízením svého druhu v ČR, zejména co se týká měřicí technologie a technologie ochrany životního prostředí.

Nový sklad bude sloužit především pro zákazníky na střední a jižní Moravě. Pro ČIANEWS to uvedl generální ředitel a spolumajitel společnosti ARMEX Oil Hynek Sagan s tím, že velkoobchod tvoří zhruba 95 procent veškerých prodejů pohonných hmot. Zbylých asi pět procent připadá na vlastní síť 14 čerpacích stanic. V absolutních číslech roste nejvíce prodej motorové nafty.

 

V roce 2015 jste meziročně zvýšili tržby na více než 19,5 mld. Kč a zisk vzrostl na 190 mil. Kč. Za nárůstem je podle vašeho vyjádření především akvizice distributora pohonných hmot DRACAR CZ. Jaký je váš plán na letošní rok? Kde vidíte na trhu největší příležitosti – a kde naopak rizika?
Akvizice DRACAR CZ byla bezesporu pro navýšení tržeb v roce 2015 velmi důležitá, ještě zásadnější roli však hrála naše schopnost rychle, v podstatě ze dne na den, reagovat na odstávku rafinerie v Litvínově. Díky dovozům ze zahraničí jsme tak byli schopni nabídnout zboží i v časech, kdy ho byl na trhu nedostatek. Navýšení tržeb i zisků v roce 2015 tedy bylo svým způsobem mimořádné, protože reflektovalo mimořádnou situaci na trhu v předcházejícím roce.
V roce 2016 je už situace stabilizovaná, předpokládáme tedy, že náš zisk se vrátí zhruba k hodnotám odpovídajícím roku 2014. Stejně tak obrat z důvodu nižších cen ropných produktů zřejmě hodnot roku 2016 nedosáhne.
 

Ovlivnila nějakým způsobem vaše hospodaření situace s poklesem cen PHM ve světě?
Ceny PHM mají zásadní vliv na výši obratu. Daleko menší, resp. téměř žádný, je jejich vliv na výši marží a z nich vyplývajících zisků. Naopak, v posledním desetiletí se dá vysledovat, že marže bývají větší právě v okamžiku nižších cen PHM.
 

Jaké jsou vaše prognózy ohledně cen PHM na letošní rok? Co je nejvíce ovlivňuje?
Zcela zásadně ceny pohonných hmot ovlivňuje cena ropy. Samozřejmě, výslednou cenu ovlivňují i jiné faktory, například výše marží, výše daňového zatížení a podobně. Všechny tyto faktory však na finální cenu PHM, samozřejmě za předpokladu, že by stát nezvedl daně třeba na dvojnásobek, zásadní vliv nemají.
Naopak, velice obtížné je odhadnout, jakým směrem a s jakou razancí se cena ropy vydá. To je spíše dotaz na specializované analytiky než na mne.
 

Po razantní expanzi v letech předcházejících je pro ARMEX Oil rok 2016 rokem systémové a procesní konsolidace. Opouštíme pronajaté daňové sklady a budujeme svoje vlastní, nastavujeme v akvírovaných společnostech TRANSCARGO a DRACAR CZ všechny procesy tak, abychom využili vzájemných synergií a vše se dostalo v efektivitě o úroveň výš, než tomu bylo doposud.


Uvažujete o dalších akvizicích? Jakým směrem? Plánujete další rozšiřování sítě vlastních čerpacích stanic?
V případě zajímavých nabídek se nebráníme dalším akvizicím menších distributorů pohonných hmot. Uvažujeme také o dalším rozšiřování sítě čerpacích stanic, a to dvěma směry. Nákupem již zavedených čerpacích stanic, pokud to bude ekonomicky smysluplné. Druhou cestou je pak budování bezobslužných čerpacích stanic, které bychom chtěli spustit ještě v letošním roce.
 

Zaměřujete se především na velkoobchod – jak se podílí na vašich tržbách a jakou část tvoří maloobchod? U kterého typu PHM roste nejvíce prodej?
Velkoobchod tvoří zhruba 95 procent veškerých prodejů pohonných hmot. Zbylých asi pět procent připadá na vlastní síť 14 čerpacích stanic. V absolutních číslech roste nejvíce prodej motorové nafty.
 

V loňském roce se vám podařilo získat nové zákazníky a zvýšit objem prodaných paliv současným zákazníkům. Pokračuje tento trend i letos? Jak se vyvíjí prvních šest měsíců roku 2016?
Po razantní expanzi v letech předcházejících je pro nás rok 2016 rokem systémové a procesní konsolidace. Opouštíme pronajaté daňové sklady a budujeme svoje vlastní, nastavujeme v akvírovaných společnostech TRANSCARGO a DRACAR CZ všechny procesy tak, abychom využili vzájemných synergií a vše se dostalo v efektivitě o úroveň výš, než tomu bylo doposud. Rok 2016 je pro nás tedy jakýmsi rokem budování dalšího základního tábora, rokem nutné konsolidace. Nějaké razantní navýšení objemů prodejů v něm ani nepředpokládáme a ani nebylo naším cílem.
 

Loni jste rovněž koupili sklad v Čelechovicích, který v současné době prochází rekonstrukcí. Jak ho v budoucnu využijete?
Díky rekonstrukci skladu v Čelechovicích firma zdvojnásobí vlastní skladovací kapacitu pohonných hmot. Zrekonstruovaný sklad se zařadí k nejmodernějším zařízením svého druhu v České republice, zejména co se týká měřicí technologie a technologie ochrany životního prostředí. Bude sloužit především pro zákazníky na střední a jižní Moravě.
 

V Lovosicích plánujete novou průmyslovou zónu. Výstavbu objektů zajistíte sami, přímo investoři, nebo budete spolupracovat s nějakým developerem?
V současné fázi projektu zatím nemůžeme určit, zda předpokládanou výstavbu objektů zajistí naše společnost, nebo přímo sami investoři. 
 

Využijete na její budování dotace z EU?
V tuto chvíli využití dotací při budování průmyslové zóny nepředpokládáme, zcela vyloučit se tato možnost však nedá.
 

Jaká by měla být skladba firem v zóně? Kdy bude zóna připravená pro investory?
Předpokládáme, že by mělo jít převážně o lehkou výrobu. Ta by měla zaměstnat zhruba 3 600 lidí. Samotná stavba by měla začít v květnu 2017. V současné době probíhají povolovací řízení.
 

Jaké investice kromě průmyslové zóny letos připravujete?
V současné době je vedle výstavby průmyslové zóny největším investičním projektem postupné budování sítě bezobslužných čerpacích stanic. 
 

Loni jste byl mezi finalisty soutěže Manažer roku a byl jste oceněn i v kategorii Energetika. Pomáhá vám takové ocenění? Co je pro manažera nejdůležitější na tak konkurenčním trhu, kde se pohybujete?
Určitě se nedá říct, že by podobná ocenění automaticky znamenala jakoukoli hmatatelnou konkurenční výhodu. Naši zákazníci s námi spolupracují nikoli pro počet ocenění managementu, ale pro kvalitu výrobků a služeb, které jim poskytujeme. To však neznamená, že bych takováto ocenění chtěl zlehčovat. Jsou ohromnou morální vzpruhou do dalších let podnikání, jsou indikací toho, že cesta, kterou se snažíme jít, tedy cesta, na které jsme se nikdy neuchýlili k daňovým podvodům, jež jsou v naší branži bohužel stále věcí poměrně obvyklou, tedy cesta založená na dlouhodobém budování férové společnosti, se ukazuje správnou.
 

ARMEX Oil se věnuje také oblasti CSR. Jakou částku ročně věnujete na tuto oblast a co konkrétně sponzorujete a proč?
Ročně do oblasti společenské odpovědnosti věnujeme několik milionů korun. V současnosti největší část tvoří podpora prvoligového basketbalového klubu BK ARMEX Děčín, kde jsme se loni na podzim stali generálními partnery. Věnujeme se ale také mnoha menším projektům, jako je například podpora nadaných postižených umělců v rámci sdružení P+P postižení postiženým. 

 
*****

Hynek Sagan je generálním ředitelem a spolumajitelem společnosti ARMEX Oil od roku 1999. Ve skupině ARMEX působí od roku 1995. V roce 2005 se podílel na založení firmy ARMEX ENERGY, v níž dnes vlastní 40% podíl. Zastává vedoucí pozice také v dalších firmách skupiny ARMEX, mezi nimiž jsou společnosti TRANSCARGO, DRACAR CZ, ARMEX INVEST a ARMEX Technologies. Na začátku své profesní dráhy se zabýval zahraničním obchodem, především exportem chemických produktů pro sklářský a gumárenský průmysl v rámci střední a východní Evropy. Vystudoval Střední průmyslovou školu strojírenské technologie v Děčíně.

*****

Společnost ARMEX Oil je nejvýznamnější součástí koncernových uskupení ARMEX a GLOBAL HOLDING. Koncern ARMEX ovládaný společností ARMEX GROUP působí po mnoho let v oblasti velko a maloobchodu. Vedle společného vlastnictví obchodních podílů společnosti ARMEX Oil, kdy jsou oba koncerny zastoupeny rovným dílem s 50% účastí, ovládají koncerny ARMEX a GLOBAL HOLDING společně také distributora elektřiny a plynu – společnost ARMEX ENERGY a další společnosti skupiny.
Hlavní činností ARMEX Oil je obchodování s ropnými produkty a jejich prodej spotřebitelům, kterými jsou zejména středně velké podniky fyzických i právnických osob. Firma je třetím největším domácím distributorem pohonných hmot. Kromě velkoobchodního prodeje začal ARMEX Oil od roku 2003 budovat také vlastní síť čerpacích stanic. V současné době disponuje sítí 14 čerpacích stanic lokalizovaných především ve strategicky výhodných příhraničních oblastech. Společnost se snaží svojí síť čerpacích stanic neustále rozšiřovat, a to jak koupí a následnou rekonstrukcí čerpacích stanic od jiných vlastníků, tak vyhledáváním vhodných pozemků a vlastní výstavbou. 

 

« Zpět