Aktuální, spolehlivé a srozumitelné informace o vývoji na trzích s PHM a minerálními oleji ve světě, Evropě i ČR
Zobrazit více

« Zpět

Pohonné hmoty v listopadu bez závad

23.12.2016 13:28

(Praha, 22. prosince 2016) Česká obchodní inspekce pravidelně sleduje jakost a kvalitu pohonných hmot. Stejně tomu bylo i v měsíci listopadu, kdy všechny odebrané vzorky vyhověly stanoveným požadavkům.

23. 12. 2016

 

Oproti měsíci říjnu 2016 došlo ke zlepšení o 2,4 procenta. V říjnu totiž nevyhovělo 6 vzorků, konkrétně se jednalo třikrát o motorovou naftu a třikrát benzín. V tomto roce je to již podruhé, kdy ČOI shledala vzorky odebraných pohonných hmot bez závad. Obdobná situace nastala již v červenci 2016. 

 
Cílem kontroly bylo sledování a monitorování jakosti pohonných hmot na čerpacích stanicích na celém území České republiky. Inspektoři odebrali 233 vzorků automobilového benzinu, motorové nafty, LPG a CNG, které byly následně zaslány k laboratorním rozborům. 
Výsledky laboratorních testů ukázaly, že v měsíci listopadu vyhověly stanoveným jakostním požadavkům všechny odebrané vzorky.
 
COI_1.jpg
 
Biopaliva v pohonných hmotách 
Ve sledovaném období byl u 110 vzorků motorové nafty kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin a u 89 vzorků obsah ethanolu v automobilových benzinech. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.
 
COI_2.jpg
 
Legenda: OD = odebráno, N = nevyhověl
 
Přílohy:
 
č. 1 - Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot listopad 2016 (2 strany)
č. 2 - Monitoring a sledování jakosti pohonných hmot leden – listopad 2016 (2 strany)

« Zpět