Aktuální, spolehlivé a srozumitelné informace o vývoji na trzích s PHM a minerálními oleji ve světě, Evropě i ČR
Zobrazit více

« Zpět

SČS-UNP informuje o novém značení paliv na čerpacích stanicích

08.12.2016 11:43

 

Proč?

V říjnu 2016 vydaná norma EN16942 stanovuje nový systém značení motorových paliv.

Důvodem zavedení tohoto značení je snaha usnadnit spotřebitelům tankování v době, kdy se na evropském trhu objevuje nepřeberné množství paliv lišících se nejen podílem biosložky, ale i komerčními názvy.

 

Jak?

Systém je jednoduchý – paliva pro zážehové motory jsou značena kolečkem s písmenem „E“, paliva pro vznětové motory čtverečkem s písmenem „B“ a plynná paliva čtverečkem stojícím na vrcholu. Uvnitř kolečka a čtverečku je kromě písmene i číslovka vyjadřující podíl biosložky (například E5, E10, E85, B7, B10, B20, B30, B100). V případě plynných paliv pak plné označení (LPG, CNG, LNG, H2).

Stejným způsobem, jako jsou značena paliva, je značeno i víko nádrže automobilu, v tomto případě však jde o limitní hodnotu. To znamená, že pokud je na nádrži označení B30, může být v motoru spalována jakákoli nafta s označením B30 a nižším (tedy B0, B7, B10… B30)

Norma nijak neomezuje používání stávajícího zažitého značení (nafta, naturál 95), neomezuje marketingové názvy (Verva, V-power, …), nenařizuje ani nezakazuje žádné konkrétní barvy paliv. Jedinou povinností je označit symbolem palivo na stojanu nebo na hlavě pistole.

Příklad značení je uveden v tomto dokumentu: EN16942 – příklady označování paliv, který jsme publikovali již v červenci 2016.

 

Kdy?

říjen 2016 : vydána evropská norma

duben 2017 : měly by být vydány národní normy (včetně české), může jít o prostý překlad nebo je možné značení ještě doplnit specifickými požadavky v té které zemi, základní princip grafického značení však musí zůstat zachován

říjen 2018 : všechny pumpy v EU musí být označeny

K naplnění normy zbývají tedy téměř dva roky. Doporučujeme prozatím zůstat v klidu a nezabývat se značením minimálně do doby, než vyjde česká norma (je možné, že v národním dodatku normy bude ještě nějaký další požadavek na doplnění značení).

« Zpět