Aktuální, spolehlivé a srozumitelné informace o vývoji na trzích s PHM a minerálními oleji ve světě, Evropě i ČR
Zobrazit více

« Zpět

Skupina MOL dosáhla v roce 2016 zisku téměř jedné miliardy USD

03.03.2017 08:00

Skupina MOL dnes oznámila své hospodářské výsledky za rok 2016. Společnost výrazně překonala svůj původní cíl hodnoty CCS EBITDA očištěné o mimořádné položky ve výši 2 miliard USD a v tomto parametru dosáhla výsledku 2,15 miliardy USD, což představuje jen mírný pokles oproti předchozímu roku.

 
Divize Upstream zaměřená na těžbu ropy prokázala značnou odolnost vůči zhoršujícím se vnějším podmínkám. Další pokles ceny ropy Brent o 17 procent a pokles realizovaných cen plynu o 23 procent byly vyváženy nárůstem produkce a nákladovou disciplínou. Díky tomu zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) zůstal téměř beze změny ve výši 675 mil. USD. Divize dokázala vytvořit volné cash flow přesahující 250 milionů USD, což odpovídá 7 USD na barel ropného ekvivalentu. Produkce vzrostla o šest procent na 112 000 barelů ropného ekvivalentu za den díky nárůstům těžby z ložisek ve střední a východní Evropě (kde těžba dosáhla svého maxima od roku 2012), v Pákistánu, Velké Británii a z ložiska Bajtugan v Rusku. Úspory nákladů ve všech oblastech vedly k poklesu jednotkových provozních nákladů o 13 procent. Díky tomu Skupina dosáhla v plné míře cílů stanovených v programu pro divizi Upstream, tzv. New Upstream Programu.
 
Divize Downstream opět dosáhla výborných výsledků, s hodnotou CCS EBITDA očištěnou o mimořádné položky ve výši 1,5 mld. USD. Tento výsledek zaostává jen o málo za rekordní hodnotou z roku 2015. Hlavní příčinou poklesu byla očekávaná normalizace marží v segmentech rafinace a petrochemické výroby. Výsledek EBITDA v segmentu služeb zákazníkům (maloobchod) vzrostl o 40 procent díky nedávné akvizici téměř 450 čerpacích stanic v pěti zemích střední a východní Evropy, díky úspěšné realizaci nepalivové strategie Skupiny MOL i díky výrazným poptávkovým trendům. Tříletá interní iniciativa zaměřená na zlepšení efektivity, tzv. Next Downstream Program, která si klade za cíl zajistit zvýšení EBITDA o 500 milionů USD, je na nejlepší cestě svého cíle dosáhnout – za první dva roky programu totiž došlo k nárůstu již o 340 milionů USD.
 
Segment přepravy zemního plynu (Midstream) přispěl v roce 2016 k celkovému ukazateli EBITDA sumou ve výši 54,5 miliardy HUF (194 milionů USD), což oproti roku 2015 znamená mírný pokles.
 
Předseda představenstva a generální ředitel Skupiny Zsolt Hernádi k výsledkům uvedl: „Rok 2016 byl rokem vynikajících výsledků a významných mezníků. Se schválením programu MOL Group 2030, což je naše nová dlouhodobá strategie, přinesl minulý rok úspěšné vykročení k významné transformaci Skupiny. Kromě toho jsme dosáhli cílů, které jsme si pro rok 2016 stanovili, a díky svým odolným a integrovaným obchodním činnostem jsme dokázali vytvořit výrazné volné cash flow. V dolní fázi hospodářského cyklu dokázala divize Upstream vytvořit volné cash flow ve výši přesahující 250 milionů USD, když zároveň dosáhla nejvyššího objemu produkce ropy a plynu ze svých pevninských ložisek ve střední a východní Evropě od roku 2012. I divize Downstream dosáhla velmi dobrých výsledků: za rekordními čísly z roku 2015 zaostala jen velmi mírně i přes pokles marží v segmentech rafinace a petrochemické výroby. Služby zákazníkům pokračovaly v impozantním růstu díky výborně načasovaným akvizicím a úspěšné realizaci našeho nového nepalivového konceptu. V roce 2017 opět dosáhneme EBITDA ve výši alespoň 2 miliard USD, což pohodlně pokryje potřeby organických kapitálových nákladů, výplaty dividendy akcionářům i financování našich transformačních projektů.“
Dne 1. 4. 2016 úspěšně proběhla druhá a zároveň závěrečná fáze fúze formou sloučení, v rámci které zanikla společnost MOL čerpací stanice, s.r.o., (ex-Agip) a společnost MOL Česká republika, s.r.o. se stala jejím právním nástupcem. V souvislosti s dokončením fúze jsme v uplynulém roce rovněž úspěšně splnili náš závazek kompletně rebrandovat síť ex-Agip čerpacích stanic. Současně s tím jsme pokračovali v zamýšlené modernizaci sítě našich MOL čerpacích stanic. Do konce roku 2016 jsme otevřeli již celkem 49 stanic v konceptu Fresh Corner, přičemž se nám podařilo vytvořit potřebné podmínky pro jejich další postupné otevírání v roce 2017, abychom na konci roku letošního roku disponovali již kolem 150 stanicemi v tomto konceptu,“ komentuje loňský rok Richard Austen, generální ředitel společnosti MOL Česká republika.
 
Zdroj: TZ MOL Česká republika, s.r.o.

« Zpět