Aktuální, spolehlivé a srozumitelné informace o vývoji na trzích s PHM a minerálními oleji ve světě, Evropě i ČR
Zobrazit více

« Zpět

Skupina MOL oznámila finanční a provozní cíle pro období 2017–2021

09.11.2016 10:24

Po zveřejnění strategie "Skupina MOL 2030 – Enter Tomorrow" dnes Skupina MOL zveřejnila svoje finanční a provozní cíle na následujících pět let.

 

Integrovaný model podnikání Skupiny MOL bude během následujících 10-15 let generovat stabilní a vysoký zisk. Tvorba značného objemu hotovosti z hlavních podnikatelských aktivit plně pokryje strategické projekty a menší fúze a akvizice Skupiny MOL do roku 2030.
 
Skupina MOL vyčlenila pro období 2017-2021 celkově 2 miliardy USD na strategické investice související s implementací nové dlouhodobé strategie. Suma převyšuje roční organické kapitálové výdaje, které se očekávají na úrovni 1,0–1,1 miliardy USD.
 
Zpracování ropy – efektivní a flexibilní aktiva: V oblasti zpracování ropy se bude Skupina MOL nadále soustředit na zvyšování efektivnosti a implementaci iniciativ programu Next Downstream (2015–2017), který má přinést zvýšení provozního zisku (EBITDA) o 500 milionů USD. Jako součást svojí dlouhodobé strategie se Skupina MOL zaměřuje na postupné zvyšování svého podílu hodnotných produktů mimo segment motorových paliv na více než 50 % do roku 2030 ze současných méně než 30 %. Skupina MOL má v úmyslu zvyšovat dodávky vstupních surovin pro své petrochemické závody a zároveň využít narůstající poptávku po ziskových produktech, jakými jsou letecké palivo, maziva a základní oleje. MOL rozšíří svůj tržní podíl i v oblasti LPG. Skupina MOL plánuje do svých rafinérií v Maďarsku a na Slovensku investovat kolem 80–130 milionů USD, čímž zvýší flexibilitu výroby propylenu a maziv. Aby zpracovávala co nejvýnosnější ropu a pokryla poptávku po svých produktech, chce Skupina MOL zvýšit přísun ropy z námořních tras do svých vnitrozemských rafinérií ze současných 10 % na 33 % do roku 2030.
 
Petrochemické produkty – průmyslová transformace: Skupina MOL vyčlenila do roku 2021 až 1,9 miliardy USD na rozvoj podnikání s petrochemickými produkty. Zlepšení výnosů z propylenu a investice do atraktivních propylenových derivátů budou hlavním směřováním na následujících 5 let. Aby Skupina MOL umožnila další diverzifikaci produktů z propylenu, investuje více než 500 milionů USD do svých etylénových jednotek v Maďarsku a na Slovensku. Skupina MOL bude také investovat do polyolů na bázi propylenoxidu, vysoce hodnotných produktů používaných v automobilovém průmyslu, obalovém průmyslu a při výrobě nábytku. Skupina MOL by se tak stala jediným plně integrovaným dodavatelem v regionu střední a východní Evropy, který bude pohánět růst dodávek v Evropě. Navíc se plánují i další investice do jiných produktů.
 
Služby pro zákazníky – transformace maloobchodu: Skupina MOL má v úmyslu dále rozvíjet svou síť čerpacích stanic, která má vedoucí postavení na trhu v regionu střední a východní Evropy, a pokračovat v hledání příležitostí na fúze a akvizice v dodavatelském okruhu svých rafinérií mimo tři hlavní země (Maďarsko, Slovensko a Chorvatsko). Skupina MOL staví na své maloobchodní síti a desetimilionové spotřebitelské základně a plánuje představit nové služby a produkty. Do roku 2018 zmodernizuje svoje čerpací stanice a na 700 čerpacích stanicích bude nadále zkvalitňovat svůj koncept Fresh Corner. Podíl provozního zisku (EBITDA) ze spotřebního zboží a zákaznických služeb by měl do roku 2021 dosáhnout 450-500 milionů USD a měl by představovat více než 20 % provozního zisku (EBITDA) Skupiny a do roku 2030 by měl ještě narůstat.
 
Průzkum a těžba – tvorba hodnot v prostředí nízkých cen ropy: Skupina MOL má v letech 2017–2021 v úmyslu vynaložit více než 2 miliardy USD organických kapitálových výdajů, přičemž je bude důkladně kontrolovat. Přibližně 35 % financí bude vynaložených na těžbu se zaměřením na střední a východní Evropu, Pákistán a Norsko, zatímco 45 % financí se vyčlení na projekty rozvoje ve střední a východní Evropě, Spojeném království, Pákistánu, Kazachstánu a na nalezišti v Baituganu v Rusku. Skupina MOL je přesvědčená o výhodnosti integrovaného modelu podnikání, který předpokládá, že těžba ropy a plynu si udrží přinejmenším svou současnou úroveň. Toto si však vyžádá organické a možná také neorganické investice do doplnění rezerv, aby se zastavil pokles, který nastane po roce 2019. Vzhledem k tomu musí mít všechny budoucí potenciální kroky v prostředí nízkých cen ropy z finančního hlediska smysl. Skupina MOL si chce udržet svou pozici z hlediska konkurenčních cen s jednocifernými přímými výrobními náklady (v současnosti na úrovni 6,3 USD/barel ropného ekvivalentu) a pokračovat v cíleném samofinancování, v udržitelných a ziskotvorných operacích průzkumu a těžby i v prostředí s nízkými cenami ropy (ceny ropy na úrovni 50 USD/barel anebo nižší).
 
Zsolt Hernádi, předseda představenstva a generální ředitel Skupiny MOL, řekl: „Po zveřejnění naší dlouhodobé strategie „Skupina MOL 2030 – Enter Tomorrow“ je nám dnes potěšením poskytnout finanční komunitě nejnovější informace o našich finančních cílech a implementaci naší strategie v následujících pěti letech. Spoléhajíc se na tvorbu hotovosti z našeho integrovaného modelu podnikání a také na naši silnou rozvahu budeme investovat značné finanční prostředky do strategických investic, kterými ještě více rozšíříme své podnikání a zvýšíme vliv v oblastech, které nejsou závislé na poptávce po motorových palivech. V důsledku naší průmyslové transformace očekáváme, že první fáze strategických projektů v petrochemických produktech se bude na našem provozním zisku (EBITDA) podílet sumou 250-300 milionů USD ročně a zároveň očekáváme, že podíl zákaznických služeb do roku 2021 převýší 20 % našeho celkového provozního zisku (EBITDA). Zároveň bude tvorba hotovosti schopná jednoduše udržet narůstající trend v dividendách pro naše akcionáře.“

« Zpět