Aktuální, spolehlivé a srozumitelné informace o vývoji na trzích s PHM a minerálními oleji ve světě, Evropě i ČR
Zobrazit více

« Zpět

Tisková zpráva UNIPETROL

26.01.2017 09:01

Čistý zisk skupiny Unipetrol za rok 2016 vzrostl na téměř 8 miliard Kč

26. 01. 2017
 
Provozní zisk EBITDA LIFO dosáhl 12 mld. Kč, čistý zisk 8 mld. Kč
 
Tržby skupiny Unipetrol činily 87,8 mld. Kč
 
Schválená dividenda za rok 2015  v celkové výši více než 1 mld. Kč
 
Investice do modernizace a rekonstrukce výrobních kapacit 10,8 mld.
 
Síť čerpacích stanic Benzina zvýšila tržní podíl na 17,6 % a potvrdila vedoucí postavení na českém trhu
 
Praha, 26. ledna 2017 – Největší česká petrochemická skupina Unipetrol zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2016. Unipetrol vykázal provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) ve výši 12,037 miliard Kč, což představuje meziroční nárůst o 1,159 mld. Kč (+10,7 %). Čistý zisk meziročně vzrostl o 939 mil. Kč (+13 %) na hodnotu 7,975 mld. Kč. Pozitivně se do výsledků promítly příjmy z pojištění proti poškození majetku a přerušení provozu etylenové jednotky v Litvínově a také zvýšení hodnoty aktiv (rozpuštění opravné položky) v segmentu downstream. Na druhou stranu byly finanční výsledky ovlivněny provozními omezeními petrochemické i rafinérské výroby. Skupina na konci roku 2016 dosáhla velmi dobré finanční pozice, čistá hotovost dosáhla 2,8 miliardy Kč.
 
„Vytvořili jsme čistý zisk ve výši bezmála 8 miliard Kč. Současně jsme investovali rekordních téměř 11 miliard Kč do modernizace a rekonstrukce výrobních technologií, zejména do stavby nové polyetylenové jednotky. Tyto investice jsou základem pro další rozvoj Unipetrolu v budoucnosti,“ řekl Andrzej Modrzejewski, generální ředitel a předseda představenstva skupiny Unipetrol, a dodal: „Dobrá finanční situace nám umožnila po osmi letech vyplatit dividendy. Pokračujeme i v konsolidaci celé skupiny. Zjednodušení administrativních činností a zefektivnění vnitroskupinových procesů výrazně napomáhá ke zvyšování naší konkurenceschopnosti.“
 
Segment downstream
 
V rámci segmentu downstream, který se skládá z rafinérské a petrochemické části, vykázala skupina Unipetrol v roce 2016 provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 11,136 mld. Kč. V meziročním srovnání jde o nárůst o 970 mil. Kč (+9,5 %) Pozitivně se do výsledků promítly příjmy od pojistitelů ve výši 7,9 mld. Kč a také zvýšení hodnoty aktiv (rozpuštění opravné položky) v segmentu downstream v hodnotě 1,9 mld. Kč. Na druhou stranu byly finanční výsledky segmentu ovlivněny výrobními omezeními rafinérské i petrochemické výroby.
 
Maloobchodní segment Benzina
 
Maloobchodní segment vykázal na konci roku 2016 provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 958 mil. Kč. Jeho meziroční zvýšení o 129 mil. Kč (+15,6 %) bylo způsobeno vyššími prodeji pohonných hmot díky příznivé makroekonomické situaci. Zlepšené výsledky byly dosaženy také v nepalivové části segmentu. Přispělo k tomu další rozšíření konceptu moderního občerstvení STOP CAFE. Během roku byl tento koncept zaveden na dalších 39 čerpacích stanicích. Celkově je takto vybaveno již 168 čerpacích stanic značky Benzina. Skupina Unipetrol pokračovala také v postupném přebírání 68 čerpacích stanic od společnosti OMV. V minulém roce převzala 20 stanic a navýšila celkový počet čerpacích stanic Benzina na 363. Projekt převzetí čerpacích stanic by měl být dokončen v průběhu roku 2017. Benzina zvýšila tržní podíl na 17,6 % (ke konci října 2016) a posílila pozici lídra na trhu čerpacích stanic v České republice. 
 
Konsolidace skupiny
 
Unipetrol pokračoval v konsolidaci své skupiny s cílem zjednodušit organizační a administrativní procesy, a tím snížit provozní náklady a zvýšit konkurenceschopnost na českém i mezinárodním trhu. V červnu minulého roku došlo k akvizici společnosti SPOLANA a.s. Akvizice Spolany umožnila skupině Unipetrol lépe plánovat a optimalizovat výrobní kapacity, realizovat nové obchodní příležitosti a zvýšit odolnost celé skupiny vůči vlivům externího prostředí. Ke konci roku 2016 byla dokončena integrace společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., a vznikla nová organizační jednotka nazvaná UNIPETROL RPA, s.r.o. – RAFINÉRIE, odštěpný závod. 
 
Investice
V minulém roce skupina Unipetrol výrazně investovala do modernizace a rekonstrukce výrobních kapacit. Investice dosáhly rekordní úrovně 10,8 mld. Kč. V březnu a dubnu minulého roku úspěšně proběhla plánovaná pravidelná zarážka (pravidelná údržba všech zařízení s ohledem na bezpečnost a spolehlivý provoz) ve výrobním areálu Chempark Litvínov – Záluží. V červnu Unipetrol zahájil výstavbu nové polyetylenové jednotky PE3 v  Litvínově – Záluží. Jde o největší investici v historii českého petrochemického průmyslu. Celkové náklady na projekt PE3  budou činit 8,5 miliardy korun. Uvedení jednotky do provozu je plánováno na rok 2018. V průběhu října Unipetrol také obnovil výrobu na etylenové jednotce v Litvínově – Záluží a obnovil plný provoz kralupské rafinérie. 
 
Příjmy z pojištění
 
Unipetrol je pojištěn proti škodám na majetku a přerušení provozu v souvislosti s neplánovanými odstávkami etylenové jednotky v Litvínově a rafinérie v Kralupech nad Vltavou. Skupina předpokládá, na základě interních odhadů provedených ke konci roku, že by měla mít nárok na zpětné získání finanční prostředků vynaložených na opravu škody způsobené na etylenové jednotce ve výši 3,9 mld. Kč a právo na ušlý obchodní zisk ve výši 10,1 mld. Kč. V roce 2016 skupina zaúčtovala do ostatních provozních výnosů částku 7,9 mld. Kč. Skupina Unipetrol dále předpokládá, na základě interních odhadů provedených ke konci roku 2016, že by měla mít nárok získat zpět od pojistitele náklady na opravu škody na majetku rafinérie v Kralupech nad Vltavou ve výši 0,3 mld. Kč a za ušlý obchodní zisk  0,9 mld. Kč. Finální výše kompenzace bude záviset na konečné dohodě s pojistiteli. 
 
Zaměstnanost
 
V roce 2016 vzrostl počet zaměstnanců skupiny Unipetrol o 733 lidí. Na konci roku tak skupina Unipetrol zaměstnávala 4 497 pracovníků. K navýšení došlo díky akvizici společnosti SPOLANA a.s. Současně Unipetrol otevřel celkem 58 nových pracovních míst. V náboru zaměstnanců bude Unipetrol pokračovat i v roce 2017 a hodlá přijmout více než 100 nových pracovníků, zejména do provozu v lokalitě Litvínov – Záluží.
 
Konsolidované neauditované finanční výsledky skupiny Unipetrol (mil. Kč)
 
 UNP_4Q2016.JPG

 
UNIPETROL, a.s., ovládá společnosti, které působí v petrochemickém průmyslu v České republice. V roce 2005 se stal Unipetrol součástí skupiny PKN Orlen, která je největším zpracovatelem ropy ve střední Evropě. Skupina Unipetrol se zaměřuje především na zpracování ropy, distribuci pohonných hmot a na petrochemickou výrobu.  Ve všech těchto oblastech patří k významným hráčům v České republice i na středoevropském trhu. Skupina Unipetrol je v České republice jedna z největších z hlediska obratu a zaměstnává 4 500 lidí.
 
Kontakt:
 
Pavel Kaidl, tiskový mluvčí skupiny Unipetrol
 
telefon: +420 736 502 520, e-mail: pavel.kaidl@unipetrol.cz
 

« Zpět