Aktuální, spolehlivé a srozumitelné informace o vývoji na trzích s PHM a minerálními oleji ve světě, Evropě i ČR
Zobrazit více

« Zpět

V září odhalila ČOI tři nevyhovující vzorky PHM

27.10.2016 08:56

(Praha, 26. říjen 2016) V měsíci září uskutečnila Česká obchodní inspekce pravidelný odběr a kontrolu vzorků pohonných hmot. Z celkového počtu 215 vzorků nevyhověly jakostním požadavkům tři. Oproti měsíci srpnu je to mírné zhoršení. Zákaz prodeje byl uložen více než na 6 500 litrů PHM v celkové hodnotě téměř 151 000 korun.

 

Česká obchodní inspekce sledovala i v měsíci září kvalitu a jakost pohonných hmot u čerpacích stanic na celém území republiky. Předmětem kontroly byl automobilový benzín, motorová nafta, LPG, CNG a Etanol E85. Kontrola byla prováděna formou odběrů vzorků a laboratorních rozborů.

Z celkového počtu 215 vzorků pohonných hmot nevyhověly požadované jakosti v měsíci září 3 vzorky, což představuje 1,4 %. Česká obchodní inspekce uložila ve dvou případech zákaz prodeje pohonných hmot a to konkrétně na 4 256,92 litrů automobilového benzinu v hodnotě 122 599,29 korun a 2 247 litrů LPG pro pohon v hodnotě 27 862,80 korun.

 

Automobilový benzín

V měsíci září 2016 bylo Českou obchodní inspekcí odebráno a kontrolováno celkem 81 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Tlak par“. Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 78,5 kPa (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 62,0 kPa). 

 

Motorová nafta

Ve sledovaném období bylo Českou obchodní inspekcí odebráno a kontrolováno celkem 106 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Bod vzplanutí“. U tohoto vzorku byla neměřena hodnota 47,5°C (minimální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 53,0°C).

 

LPG pro pohon

Česká obchodní inspekce v tomto měsíci odebrala a kontrolovala celkem 24 vzorků LPG pro pohon. Z tohoto počtu odebraných vzorků nevyhověl 1 vzorek požadavkům příslušné technické normy. Vzorek nevyhověl v jakostním parametru „Síra“. Naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 96,0 mg/kg (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 71,0 mg/kg). 

 

Biopaliva v pohonných hmotách 

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 106 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 81 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

 

Závěr

Oproti měsíci srpnu 2016 bylo zjištěno zhoršení u odebraných vzorků automobilových benzinů z  0,0% na 1,2% a LPG pro pohon z 0,0% na 4,2%. Na stejné úrovni 0,9 %. byly kontrolované vzorky motorové nafty. V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot bylo v měsíci září 2016 v porovnání s měsícem srpen 2016 zaznamenáno zhoršení z 0,4% na 1,4%.

Vzorky směsného paliva (SMN 30) a FAME nebyly v měsíci září odebrány.

 

Kompletní výsledky kontrol za období září 2016

 

Kompletní výsledky kontrol za období leden až září 2016

« Zpět