Aktuální, spolehlivé a srozumitelné informace o vývoji na trzích s PHM a minerálními oleji ve světě, Evropě i ČR
Zobrazit více

« Zpět

Ve druhém čtvrtletí vykázal UNIPETROL čistý zisk 3,1 miliardy korun

29.07.2016 12:50

 

• Provozní zisk EBITDA LIFO ve 2. čtvrtletí dosáhl 4,58 miliardy korun, čistý zisk hodnoty 3,1 miliardy korun

 

• Tržby společnosti činily 20,551 miliardy korun

 

• Prodeje rafinérských produktů meziročně vzrostly o 4 % na úroveň 1,515 milionu tun

 

• Síť čerpacích stanic Benzina zvýšila maloobchodní podíl na 16,8 %

 

• Společnost slavnostně zahájila výstavbu nové polyetylénové jednotky PE3 a realizovala akvizici společnosti Spolana

 

Ve druhém čtvrtletí roku 2016 společnost Unipetrol dosáhla provozního zisku před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) v hodnotě 4,58 miliardy korun a čistého zisku 3,1 miliardy korun. Tržby společnosti meziročně klesly o 37 % na hodnotu 20,55 miliardy korun, z důvodu nízkých cen ropy a nižších prodejů petrochemických produktů. Provozní výsledky společnosti Unipetrol byly výrazně ovlivněny omezenou výrobou v důsledku mimořádné události na etylénové jednotce ze dne 13. srpna 2015, pravidelnou odstávkou chemického areálu u Litvínova probíhající v březnu a dubnu a také neplánovanou odstávkou rafinérie v Kralupech od poloviny května.

 

Pozitivně se do vytvořeného zisku promítla platba pojistného v souvislosti s mimořádnou událostí na etylénové jednotce ve výši 3,9 miliardy korun, vyšší prodeje rafinérských produktů a také meziročně vyšší prodeje maloobchodního segmentu.

 

„I přes mimořádnou událost v Kralupech jsme kombinací výroby v Litvínově a externími dodávkami schopni zásobovat naše zákazníky a trh tak není odstávkou rafinérie ovlivněn,“ říká generální ředitel a předseda představenstva Unipetrolu Andrzej Modrzejewski. „V současnosti úspěšně dokončujeme opravné práce na etylénové jednotce a v následujících týdnech začneme s postupným najížděním výroby. V průběhu srpna předpokládáme zprovoznění osmi z deseti pecí, což by se mělo pozitivně promítnout do výsledků za třetí čtvrtletí,“ dodává Andrzej Modrzejewski.

 

V rámci segmentu downstream, který se skládá z rafinérské a petrochemické části, společnost ve druhém čtvrtletí roku 2016 vykázala provozní zisk EBITDA LIFO ve výši 4,398 miliardy korun. Tento výsledek pozitivně ovlivnila platba pojistného v souvislosti s mimořádnou událostí na etylénové jednotce ve výši 3,9 miliardy korun, vyšší prodeje rafinérských produktů a také pozitivní efekt přecenění zásob. Naopak negativní dopad do výsledků segmentu downstream měly meziročně nižší rafinérské marže a výrazné omezení petrochemické produkce v důsledku mimořádné situace na etylénové jednotce.

 

V rafinérské části segmentu downstream bylo ve druhém čtvrtletí roku 2016 dosaženo nárůstu objemu prodejů rafinérských produktů o 4 % na úroveň 1,515 mil. tun, zejména s ohledem na prodej petrochemických surovin a obchodování s palivy. Objem zpracované ropy dosáhl úrovně 998 tisíc tun, což představuje meziroční pokles využití rafinérských kapacit z 95 % na 46 %. Pokles byl způsoben omezenými výrobními kapacitami v obou rafinériích v Litvínově a Kralupech nad Vltavou.

 

Výsledky petrochemické části segmentu downstream byly i nadále výrazně ovlivněny mimořádnou situací na zařízení etylénové jednotky. Prodejní objemy petrochemických produktů tak meziročně klesly na 227 tis. tun (-49 %). Společnost dokončuje opravné práce na etylénové jednotce a v průběhu srpna plánuje zahájit postupnou obnovu výroby. V tuto chvíli se předpokládá, že běžná výroba bude obnovena v průběhu října letošního roku.

 

Maloobchodní segment dosáhl ve druhém čtvrtletí roku 2016 provozního zisku EBITDA LIFO ve výši 174 mil. korun. Meziročního nárůstu provozního zisku (+51 milionů korun) bylo dosaženo zejména díky vyšším prodejům pohonných hmot, ale také prostřednictvím lepších palivových marží a zlepšených výsledků v oblasti nepalivové části segmentu. Ve druhém čtvrtletí společnost otevřela novou čerpací stanici Benzina v Osicích na 81. kilometru dálnice D11 ve směru na Hradec Králové a také novou samoobslužnou čerpací stanici Benzina Expres v Poděbradech. Vyššími prodeji sít čerpacích stanic Benzina v druhém čtvrtletí zvýšila svůj tržní podíl na 16,8 % (údaj z konce dubna 2016).

 

Začátkem června společnost Unipetrol slavnostně zahájila výstavbu nové polyetylénové jednotky PE3, která se po dokončení v roce 2018 stane jednou z nejmodernějších svého druhu v Evropě. Svým rozsahem jde o největší investici v historii českého petrochemického průmyslu v hodnotě 8,5 miliardy korun.

 

Dne 10. června 2016 pak společnost Unipetrol RPA uzavřela kupní smlouvu se společností Anwil, na základě které získala 100% akciový podíl ve společnosti Spolana. Akvizice Spolany umožní skupině Unipetrol lépe plánovat a optimalizovat výrobní kapacity, připravit se na plánované spuštění nové polyetylénové jednotky PE3 a zvýšit odolnost společnosti vůči vlivům externího prostředí.

« Zpět